چشم انداز و اهداف

بانک اقتصاد نوين


بانک اقتصاد نوين با هدف ارائه خدمات نوين بانکي و کسب سود براي سپرده گذاران و سهامداران خود و با اتکا به مصالح کشور، اميدوار است نظام بانکي کشور را با ارائه خدمات مدرن بانکي مورد نياز هموطنان عزيز متحول کند.بانک اقتصاد نوين به رغم اينکه در عرصه فعاليت هاي بانکي و اقتصادي کشور نوپا مي باشد، بازيگران فعاليت هاي بانکي کشور را تحت تاثير قرار داده، بطوريکه شعار "مشتري مداري" را امروز به شعار محوري بانک هاي کشور تبديل نموده است.با گسترش شبکه شعب، تربيت نيروي انساني و طراحي ابزار جديد در ارائه خدمات بانکي، اين تاثير بطور جدي افزايش خواهد يافت.از سوي ديگر بانک اقتصاد نوين اهتمام دارد تا هدف بانکداري فراگير (Universal Banking) را پيگيري نموده و اين سيستم را در تمام شعب بکار گيرد.در اين زمينه از تجربيات جهانيان دست اندرکار امور بانکي بهره برده و همزمان با مسئولين ذي ربط در بانک مرکزي ارتباط مستمر کاري داريم. در اين رهگذر در نظر داريم که انبوهي از برنامه هاي آموزشي کاربردي را براي تربيت نيروي انساني کارآمد به کار گيريم و نهايتاً ساختار زماني مناسبي بين دارائي ها و بدهي هاي بانک برقرار کنيم.بانك اقتصاد نوين از نظر ساختاري خود را متعهد مي داند که از تمامي امکانات پيشرفته بهره برد تا بتواند با عنايت به پروردگار و پشتکار همکاران در اسرع وقت سهم مناسبياز کل بازار بانکي کشور را در اختيار گيرد. با شکل گيري بانکداري خصوصي در ايران "بانک سالاري" تدريجا رنگ باخته و هموطنان عزيز جهت انجام امور مالي و بانکي خود حق انتخاب خواهند داشت.بانک ها در مجموع ناگزير خواهند بود که رضايت مشتري را جلب نموده و خواسته هاي قانوني او را در اولويت امور قرار دهند. بانك اقتصاد نوين با پيش بيني چنين تصويري از صنعت بانکداري ايران، اهداف خود را تعيين نموده و متعهد است تا خدمات بانکي مورد نياز مشتريان را به بهترين نحو ممکن و با قيمت هاي رقابتي پاسخگو باشد.همچنين متعهديم شعار"راهي نوين به بانکداري نوين"را جامه عمل پوشانده و در نظام بانکي رقابتي کارآمد و جايگاهي در خور تحسين داشته باشيم.


بانک انصار


مأموريتافزايش ارزش سهام سهامداران، سرمايه گذاري مطمئن سپرده هاي مشتريان و انجام سير فعاليت هاي بانکي در چارچوب مقررات ذيربط.ايجاد يک بانک برتر ارزشي ، قابل اعتماد و مطمئن ، توانمند ، سودآور و مجهز به ابزارهاي نوين بانکي در سطح بين الملليارزش هاي حاكم بر بانك انصار عبارتند از:1.التزام عملي به اصول و احكام شرع مقدس اسلام2.رفتار مبتني بر اقتصاد اسلامي با هدف كسب سود مشروع براي سپرده گذاران و سهامداران3.اهتمام وترويج سنّت حسنه قرض الحسنه4.رعايت اخلاق اسلامي و برخورد صادقانه با مشتريان با دو مؤلفه امانت داري و تخصص در بانكداري5.خدمت خالصانه به بندگان خدا و ايثارگران و مردم با برتري در خدمت رساني6.حفظ و تعالي کرامت انساني کارکنان1.رعايت ضوابط و مقررات قانوني و شرعي.2.تقويت قانون گرايي، وجدان کاري، خودباوري، روحيه کاري جمعي و تعاون، ابتکار، درستکاري، قناعت، پرهيز از اسراف و اهتمام به ارتقاء کيفيت در خدمات قابل ارائه در حوزه هاي مختلف.3.کمک به تحقق اقتصاد اسلامي و بانکداري اسلامي و سياست هاي کلي کشور در حوزه اقتصاد.4.افزايش رضايت مندي ذينفعان.5.افزايش بهره وري.6.استفاده از سيستم هاي مکانيزه وصرفه جوئي دربه کارگيري نيروي انساني جديد.7.واگذاري امور غيربانکي به بخش خصوصي8.تقويت نظارت و کنترل و بهنگام نمودن آن.


 


 

  بانک آینده 


 

 

•مديريت بهينه منابع مالي سهامداران و سپرده گذاران و ارتقای توان مالي و رقابتي آنها در بازار پول•ايجاد بستر مناسب سرمايه گذاري و كسب بازدهي مناسب•شناسايي منابع مالي و فرصت هاي سرمايه گذاري داخلي و خارجي و بهره گيري از آنها در انتخاب و طراحي ابزارهاي مالي مناسب به منظور جذب منابع سرمايه اي از سپرده گذاران و توسعه سرمايه گذاري مشتريان بانك•ارائه خدمات مشاوره مالی در زمينه مديريت نقدینگی و پرتفوي سهام شركت ها

 


بانک پارسيان


 مأموريت افزايش ارزش سهام سهامداران، سرمايه گذاري مطمئن سپرده هاي مشتريان و انجام سير فعاليت هاي بانکي در چارچوب مقررات ذيربط.ايجاد يک بانک برتر ارزشي ، قابل اعتماد و مطمئن ، توانمند ، سودآور و مجهز به ابزارهاي نوين بانکي در سطح بين الملليارزش هاي حاكم بر بانك انصار عبارتند از:1.التزام عملي به اصول و احكام شرع مقدس اسلام2.رفتار مبتني بر اقتصاد اسلامي با هدف كسب سود مشروع براي سپرده گذاران و سهامداران3.اهتمام وترويج سنّت حسنه قرض الحسنه4.رعايت اخلاق اسلامي و برخورد صادقانه با مشتريان با دو مؤلفه امانت داري و تخصص در بانكداري5.خدمت خالصانه به بندگان خدا و ايثارگران و مردم با برتري در خدمت رساني6.حفظ و تعالي کرامت انساني کارکنان1.رعايت ضوابط و مقررات قانوني و شرعي.2.تقويت قانون گرايي، وجدان کاري، خودباوري، روحيه کاري جمعي و تعاون، ابتکار، درستکاري، قناعت، پرهيز از اسراف و اهتمام به ارتقاء کيفيت در خدمات قابل ارائه در حوزه هاي مختلف.3.کمک به تحقق اقتصاد اسلامي و بانکداري اسلامي و سياست هاي کلي کشور در حوزه اقتصاد.4.افزايش رضايت مندي ذينفعان.5.افزايش بهره وري.6.استفاده از سيستم هاي مکانيزه وصرفه جوئي دربه کارگيري نيروي انساني جديد.7.واگذاري امور غيربانکي به بخش خصوصي8.تقويت نظارت و کنترل و بهنگام نمودن آن.

 

 


بانک پاسارگاد


 

جذب سرمايه و اندوخته هاي سرگردان و بكارگيري آن در تأمين مالي بخش هاي مختلف اقتصادي.فعاليت و مشاركت در رشد و شكوفايي اقتصادي كشور.ارائه خدمات نوين بانكي به مردم با دقت، سرعت و سهولت، به منظور رفاه حال و صرفه جويي در اوقات مشتريان گراميگذر از شعار (حق با مشتري است) و عينيت بخشيدن به شعار(مشتري ذات بانك است).ارائه خدمات نوين و الكترونيك بانكي به مردم با دقت، سرعت و سهولت بمنظور رفاه حال و صرفه جويي در اوقات مشتريان گرامي 

 


 


 

 

 بانک خاورمیانه 


 

 

 

 

 


 

بانک دي


بانك دي بر آن است تا به عنوان يك بانك تجاري پايبند به اصول و اخلاق حرفه اي و تخصصي بانكداري، با به كارگيري دانش و علم بانكداري، تجربه مديريتي و عملياتي بانكي در داخل و خارج از كشور و بويژه خلق مزيت هاي رقابتي منحصر به فرد و متمايز در شبكه بانكي كشور ، ارايه خدمات مالي و پولي همه جانبه و يكپارچه در چارچوب قانون عمليات بانكي بدون ربا، مديريت بهينه و درست ريسك هاي اعتباري، بازار و عمليات در فعاليت هاي بانكي، و به طور كلي شناخت نيازمنديهاي مشتريان سريع تر از رقبا و پاسخگوئي مؤثر و كارآمدتر از رقبا به اين نيازها؛ در طول يك برنامه 5 ساله در جمع سه بانك خصوصي تراز اول جمهوري اسلامي ايران قرار گيرد.از جمله موضوعات مورد نظر در چشم انداز بانك دي عبارت اند از:•ایجاد بانکی پایبند به اخلاق حرفه ای بانکداری و توان ارزش آفرینی متمایز نسبت به سایر بانکهای غیر دولتی برای گروههای ذینفع بالاخص سهامداران•ایجاد بانکی با مزیت رقابتی منحصر به فرد در شبکه بانک های خصوصی کشوراز طریق ارائه خدمات و محصولات جدید و بکارگیری نیروی انسانی خلاق و نوآور•فعالیت بعنوان بانک خصوصی تمام عیار(Full Service Bank)برای حل مشکلات پولی و سرمایه ای مشتریان تحت قانون عملیات بانکی بدون ربا•ایجاد موسسه مالی چندمنظوره(Conglomerate Financial Holding Company)به منظور مدیریت بهینه ریسک و متنوع سازی سبد درآمدی بانک از طریق پاسخگویی سریع، موثر و فراتر از نیاز مشتریان نسبت به رقبا و ایجاد مزیت رقابتی پایدار•قرار گرفتن در زمره سه بانک خصوصی تراز اول جمهوري اسلامي ايران و مطرح شدن به عنوان یک بانک معتبر در سطح بین المللی در يك دوره برنامه ريزي 5-3 سالهبيانيه ماموريت بانك دي•حضور در حوزه بانکداری خرد با رویکرد خاص در گسترش شعب و ایجاد مرکز ارائه خدمات الکترونیکی و نمایندگی ها تا پایان برنامه اول استراتژیک بانک•حضور پیشتازانه، متمایز و منحصر به فرد در حوزه بانکداری اختصاصی و سرمایه گذاری با توجه به توانمندیهای موجود رقبا و خلا بازار از طریق به کارگیری ساز و کار ايجاد نهادهای موثر و متناسب و با نگرش ایجاد موسسه مالی مادر تخصصی•گسترش بانکداری مجازی مبتنی بر فناوری نوین بانکداری الکترونیکی و استفاده از ابزارهای پول و پرداخت الکترونیکی بعنوان بستر اصلی خدمت رسانی به مشتریان•ارائه خدمات بانکداری بین المللی و ارزی و کسب سهم مناسبی از بازار مربوط در شبکه بانکی کشور با بهره گیری از فرصت های نهفته در فضای بحران اقتصاد جهانی و بازار هاي پول و سرمایه در منطقه•اعمال ساز و کارهای مدیریت کیفیت و هزینه با رویکرد توام کاهش هزینه خدمات و محصولات برای مشتریان و افزایش سودآوری برای سهامداران•ايجاد مزیت نسبی برای بانک دی در زمینه ارزش آفريني براي سهامداران با استقرار نظام حاکمیت شرکتی و به ویژه مدیریت و کنترل ریسک اعتباری از آغاز تشکیل بانک•تلاش برای جذب بخشي از سرمایه های خارج از کشور از طريق تبدیل تهدید ناشي از بحرانهای اقتصادی جهانی و منطقه ای به فرصت سرمایه گذاری در بانک دی•اعتمادسازی و ایجاد شهرت و اعتبار خاص و برجسته برای بانک در اذهان جامعه، مشتریان و سهامداران•استفاده از فنون نوین بازاریابی خدمات بانکی با تکیه بر بازاریابی ارزش محور و رابطه مدار جهت دستیابی به سهم مناسب از تجهیز منابع، تسهیلات، خدمات بانکداری الکترونیکی و فعالیت های ارزی در بازار بانکی•ترویج تفکر شعبه-محور با تاکید بر مولفه اصلاح و بهبود رفتار با مشتریان و ارزش آفرینی برای آنها به منظور ایجاد مزیت رقابتی پايداريربناي انديشه و رويكرد مديريت كلان در بانك دي•خلق چارچوب و قالب ذهنی جدید در سرمایه انسانی در کلیه سطوح سازمانی بانک در زمینه ایجاد تفکر و عزم استراتژیک برای خلق فرصت با توجه به توانمندیهای موجود رقبا و شرایط اقتصاد ملی و بین المللی•تشخیص نقاط دگرگون کننده و تحول آفرین در شبکه بانکی کشور و ایجاد چرخش های استراتژیک لازم قبل از واکنش رقبا نسبت به جمعیت جوان بانک پذیر در کشور•قدم گذاشتن به عرصه های جدید و راه های ناپیموده رقبا در ارائه خدمات و محصولات نوين بانکی•فاصله گرفتن از بوروکراسی زائد و روشهای کهنه ولی متداول در مدیریت شبکه بانکی و اتخاذ رویکردهای نوین مدیریتی•توجه به سرمایه انسانی بعنوان اصلی ترین منبع در ایجاد تغییر و نوآوری و نیز زیربنای شکل گیری سازمان یادگیرنده•رقابت با موسسات مالی و بانکی و نیل به برتری با بکارگیری استراتژی بخردانه و کارساز•جایگزین نمودن تفکر ”بود و نبود" بجای تفکر ”سود و زیان" در فضای جدید کسب و کار همراه با تغییران ویران ساز و سریع، فرصت های زودگذر و شرایط عدم قطعیت•مراقبت از عدم تخصیص منابع کمیاب حول محورهایی که برای بانک ایجاد مزیت رقابتی نمی نماید جهت پرهیز از واگذاری میدان رقابت به رقبا•جذب منافع عمده برای بانک ازطریق توسعه ظرفیت فکری مدیران جهت شناسایی به هنگام منافع نهفته در فرصت های کلیدی با اعتقاد بر اين كه درون مایه برتری ساز مدیریت، تشخیص فرصت های کلیدی ناشی از نیازهای پنهان و آشکار مشتریان و ضعف رقبا در پاسخگویی به آنهاست.•تلاش در بکارگیری استراتژی تحول آفرین در تمام حوزه های کاری بعنوان دستاورد حاصل از سنتز ذهنی، خلاقیت و نوآوری و منتجه تفکر و اندیشه مدیران و سرمایه انسانی بانک 
 

 

بانک رفاه


چشم انداز :بانک رفاه در سال 1400نماد ارايه خدمات متمايز دربين بانکها کشور خواهد بود .

ماموريت :تلاش مستمر براي ارايه خدمات به روز به جامعهبانک سرمايه


 چشم انداز آينده بانك سرمايه:بانكي متعهد در ايجاد ارزش افزوده براي مشتريان و سهامداران در بستر بانكداري اسلامي با تلاش براي ارائه گسترده ترين خدمات نوين بانكي براي مشتريان داخلي و بين المللي"ماموريت بانك سرمايه:ما تلاش خواهيم كرد تا بالاترين ارزش افزوده براي ذينفعان از طريق توسعه بازارهاي داخلي و خارجي و با استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته و مدرن بانكي تحقق يافته و با ارائه برترين خدمات پولي و بانكي به مشتريان خود شعار بانك خوب سرمايه است را تحقق بخشيم. اعتماد ما به كاركنان خود به عنوان ارزشمندترين دارايي بانك ما را در ايجاد رضايت مشتريان و سرآمدي ميان بانكهاي كشور ياري نموده و بهبود مستمر براي فعاليتهاي خود را سرلوحه امورقرار مي دهيم.

 


بانک شهر


ايجاد زمينه دسترسي آسان براي استفاده از خدمات بانك شهر در سراسر كشور براي تمام هموطنان عزيز.تدوين و اجراي برنامه جامع بانكداري الكترونيكي بر اساس معيارهاي استاندارد.- نيازسنجي گروه هاي مختلف بازار و طراحي خدمات نوين براساس نيازهاي آنها با رويكردهاي نوين بازاريابي.-جذب سرمايه هاي خارجي جهت اجراي پروژه هاي شهري.-توسعه خدمات بانكداري سرمايه گذاري پروژه هاي صنعتي، عمراني و خدماتي.- اعمال اولويت سرمايه گذاري در پروژه هاي فني وعمراني سودآور شهرها در جهت آباداني و سازندگي آنها.

 

بانک صنعت و معدن


هدف بانک صنعت و معدن به عنوان یک بانک توسعه ای:-به کارگیری قابلیت های عملیات بانکداری توسعه ای وسرمایه گذاری در جهت توسعه اقتصادی کشور-فراهم نمودن بسترمناسب برای حضور و مشارکت بخش غیر دولتی با استفاده از کلیه مقدورات از جمله نهادها – فرآیند ها و ابزارهای مناسب در زمینه صنایع – معادن – فناوری نوین و خدمات به آن قرار گرفته است.از جمله موارد ماموریت بانک درجهت تحقق هدف مذکور:-بررسی و ارزیابی طرح های صنعتی – معدنی و خدماتی ذیربط برای اعطای تسهیلات به منظور تخصیص بهینه منابع و نظارت بر اجرای طرح های یاد شده-نوآوری و ابداع در زمینه نهاد سازی مالی و توسعه فرآیندهای حرفه ای-مساعدت و مشارکت برای ایجاد نهادهای مالی – فنی – حقوقی – خدماتی و سایر نهادهای تخصصی مورد نیاز-تامین منابع مالی طرح ها و واحد های تولیدی و خدماتی از طریق اعطای تسهیلات ؛ سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی-اعطای تسهیلات و کمک به کارآفرینان و ایجاد خط اعتباری برای حمایت از صنایع کوچک-انجام مطالعات لازم و تدوین گزارش های ادواری برای ارزیابی سرمایه گذاری های انجام شدهبا عنایت به مطالب عنوان شده فعالیت اصلی بانک صنعت و معدن پس از امر تجهیز و تامین منابع عمدتا معطوف به موارد زیر می باشدانجام برنامه ریزی های لازم به منظور استفاده بهینه ازمنابع مالیتخصیص بهینه منابع مالیبانک کارآفرين


بانك به عنوان مشاور امين مشتريان به دنبال خلق ارزش براي آنها مي باشد.بانك به نقش كاركنان به عنوان والاترين سرمايه هوشمند در دستيابي به سرآمدي بانك باور دارد.شفافيت، صداقت، و اخلاق حرفه اي متعالي زير بناي رفتار بانك است.بانك در راستاي تقويت اقتصاد ملي گام بر مي دارد، چرا كه معتقد است موفقيت پايدار بانك در گرو آن است.«تقويت ساختار مالي بنگاه هاي كارآفريني (مشتريان هدف) و كمك به رشد پايدار كسب و كار آنها از طريق ابداع و ارائه «راه حل هاي نوآورانه مالي» بمنظور هموارسازي مسير توسعه اقتصادي، توانمندسازي و ارتقاء جايگاه بخش خصوصي«مورد اعتمادترين، سودآورترين و تحسين برانگيزترين بانك ايراني در ارائه خدمات و راه حل هاي نوآورانه بانكي».براي دستيابي به اهداف كلان برنامه استراتژي، شاخص هاي اندازه گيري، اهداف عملياتي، و برنامه هاي اجرايي تعيين و تعريف گرديد. در شروع كار 49 برنامه اجرایي تعيين شد و انجام آنها از آغاز نيمه دوم سال 1386 شروع گرديد. بقيه برنامه هاي پيش بيني شده نيز تا حصول به چشم انداز بتدريج اجرائي خواهد شد.


 

بانک گردشگري


چشم انداز بانک گردشگری نمادی از بانکداری مدرن و اسلامی است که با حداکثر سازی مطلوبیت مشتریان، سهامداران و کارکنان (مجموعه ذینفعان)،تجربه شادی بخشی از عرضه خدمات مالی و بانکی متنوع و مدرن را ارایه می کند .ارزش های محوریارزش آفرینیبانک به دنبال خلق ارزش برای مشتریان و سهامداران خود است .شایسته سالاریهمکاران بانك سرمایه های ارزش آفرین بانک هستند و امنیت، گردش و ارتقای شغلی بر اساس قابليت ها و شایستگی و استعدادهاي آنان می باشد.سلامت حرفه ایبانك در خصوصگروه های ذینفع (سهامداران،مشتریان، همکاران)، واحدهای نظارتی و رقبا به حفظ اخلاق حرفه ای، شفافيت و صداقت مقید است.مسئولیت پذیریبانک محيطي مناسب براي افراد تلاشگر، وظیفه شناس و سخت كوش است كه كار را عين عبادت مي دانند .نوآوریبانک در راستای پیشرو بودن و نوآوری درکسب و کار و ارایه خدمات نوین در چارچوب بانکداری اسلامی منطبق با نیازهای بازار، مشتریان و صنعت گردشگری تلاش می کند .برخی از نکات مورد توجه بانکفعالیتگسترده بانکی (بانکداری فراگیر) وبا حضور در تمامي حوزه هاي بانكداريتحت قانون عملیات بانکی بدون ربابهره مندي از تخصص و تجربه مديريتياستفاده از نيروي انساني جوان ، خلاق و پوياارایه خدمات و محصولات جدید بانکیبهره گيري از فناوري هاي نوين بانكداري الكترونيك و ابزارهاي پرداخت الكترونيكي به عنوان بستر اصلي خدمت رسانيایجاد بانکی پایبند به اخلاق حرفه ای بانکداریپاسخگویی سریع، موثر و فراتر از نیاز مشتریانایجاد مزیت رقابتی پایداردست یابی به موقعیت برتر و قرار گرفتن در شمار یکی از بانک های خصوصی تراز اولکشورماموریتتعهد ماعرضه طيف گسترده اي از محصولات و خدمات پولی و مالي به مشتریان است، به گونه اي كه اين محصولات و خدمات دراسرع وقت، با بهترین كيفيت و به ارزان ترين قيمت ممكن در اختيار مشتريانقرارگيرد. نو آوري در محصولات و ارایه خدمات و شيوه اداره و عرضه و مديريت بهينه ريسك، راهبردهاي محوري بانك است.بانک گردشگری همچون بانک های تجاری، ترکیب گسترده ای از سپرده گذاران و مشتریان اعتباری خواهد داشت و علاوه بر آن بااتكا به ظرفيت ها و فرصت هاي سرمايه گذاري در صنعتگردشگری از توسعه این صنعت حمایت مینماید.افتخار خواهیم کرد مشتريانی بيابیم كه از خريد محصولات و خدمات بانكي مدرن ارایه شده راضي باشند و بتوانیم فراتر از انتظار و با شکستن مرزهای زمان و مکان، آنان را به مشتریان وفاداری که همواره با ما بمانند تبدیل کنیم.شبكة مالي و بانکی گسترده و كارایی را تجهیز می نماییم كه دسترسي به آن برای مشتریان آسان و ارزان بوده و در این راهآخرين امكانات فن آوري اطلاعات را به خدمت می گیریم.باور داریم فراتر از قالبخدمات بانکی موجود نیازهای پاسخ داده نشده ای وجود دارد که می توانیم در چارچوب قانون بانکداری بدون ربا آنها رایافته و پاسخگوی آنها باشیم.

 

 کاربران ویژه

حامیان برتر