پايان نامه هاي بازاريابي خدمات بانکی

پژوهشکده پولي بانکي


 

عنوان 

تاريخ دفاع

استاد راهنما

دانشجو

1

ارزیابی کیفیت خدمات موبایل بانک با استفاده از مدل E-RecS-Qual

1390/03/11

دکتر محمدرضا تقوا

اعظم‌سادات غفورزاده

2

تأثير نسبت دستگاه خودپرداز (ATM) بر بهبود كارايي هزينه بانكها

1390/03/08

دكتر مرتضي اكبري

مرضيه معمار

3

تاثير شهرت واعتبار سازماني بر رفتارهای شهروندی مشتریان  (مورد مطالعه : بانكهاي تجارت و اقتصاد نوین شهر تهران )

1390/02/21

دكتر کاوه تيمورنژاد

گل نوش ميرزايي

4

ارزیابی مدیریت امنیت اطلاعات در بانكهاي منتخب كشور با استفاده از رویکرد کارت ارزیابی متوازن

1390/02/18

دکتر پیمان نوری بروجردي

اميد اخگراندوز

5

تأثير كيفيت خدمات و عوامل تصميم گيري مصرف كننده بر ارزش ويژه برند در بانكهاي منتخب

1390/02/07

دكتر عبدالحميد ابراهيمي

پريسا بابائي

6

بررسي رابطه ساختار بازار و سودآوري بانكهاي دولتي

1390/01/24

دكتر پيمان نوري بروجردي

فاطمه مرداني

7

رابطه ترکیب خدمات با نوسانات سود بانک های تجاری

1389/7/7

دکتر احمد مدرس

آزاده داودی

8

تاثير قابليت اعتماد به نام و نشان تجاري بر وفاداري مشتريان بانكها(مورد مطالعه: شعب ممتاز و درجه يك بانكهاي ملت و پارسيان

1389/4/30

دكتر زهره دهدشتي شاهرخ

نسرين رستمي

9

اثر بازاریابی داخلی بر تعهد سازمانی بانکهای منتخب خصوصی شهر رشت

1389/3/5

دکتر حسین رحمان سرشت

مهدی زارع گیلدهی

10

تاثير ورود بانک‌هاي خصوصي بر ساختار عملکرد نظام بانکي در ايران

1389/2/12

دکتر مهرداد سپه‌وند

رضا طاهري تفرشي

11

الزامات و پيش نيازهاي ايجاد بانک هاي مجازي در شبکه بانکي ايران

1389/10/19

دکتر پيمان نوري

هادي اميني فرد

12

حقوق مشتريان در بانكداري الكترونيك

1389/1/30

دكتر عليرضا مسعودي

باقر عين اله زاده

13

رابطه نوآوري و ادراك ريسك مشتريان با استفاده از خدمات بانكداري بر خط (مورد مطالعه بانك ملت)

1389/09/21

دكتر حسين رحمان سرشت

مهدي احمديان

14

بررسی رابطه ابعاد مختلف CRM و قابلیت های نوآوری در بانک ملی ایران

1389/05/06

دکتر محمد تقی تقوی فرد

پویا همتی

 

 

 

پایان نامه های دانشگاه اصفهان 

 

 

  

عنوان  

تاريخ دفاع 

استاد راهنما 

دانشجو 

1 

بررسي عوامل مؤثر بر ترجيح مشتريان در انتخاب يك بانك دولتي در شهر اصفهان 

83.6.30

دکتر بهرام رنجبريان 

محمود غلامي کرين

2

بررسي تاثير مديريت با مشتري بر كسب مزيت رقابتي بانك كشاورزي

85.7.24

دکتر علي صنايعي

الهام اکبري

3

بررسي عوامل موثر بر رضايت مشتريان بانک کشاورزي و پارسيان در شهر اصفهان

85.11.17

دکتر علي عطافر

الهام وحدتي

4

اندازه گيري کيفيت خدمات بانكي با استفاده از مدل سروکوال در بانك صادرات شهر اصفهان، با تأكيد بر خدمات سپهر

85.11.30

دکتر علي عطافر

مرتضي شفيعي

5

بررسي تأثير مديريت رابطه با مشتري (CRM) بر عملکرد کلي مؤسسات مالي شهر اصفهان

86.7.8

دکتر مجيد رشيدکابلي

امير قنبري برزيان

6

آمادگي براي پياده سازي مديريت روابط با مشتري؛ مطالعه ي موردي بانک صادرات تهران، حوزه ي غرب

86.12.25

دکتر علي صنايعي

مهدي غلامي

7

اوراق بهادار طي سال هاي1384-1379

86.5.31

دکتر اصغر حق شناس دکتر مهدي ابزري

مهدي جواهري کامل

8

بررسي و شناسايي موانع گسترش بانکداري الکترونيکي در بانکهاي شهر اصفهان

86.6.12

دکتر اصغر حق شناس دکتر مهدي ابزري

فرشته حمزه

9

تجزيه و تحليل کارايي بانکهاي تجاري ايران باتکنيک تحليل پوششي داده ها (DEA)

87.5.12

دکتر اصغر حق شناس دكتر سعيده كتابي

محسن افخمي اردكاني

10

بررسي رابطه ي بازارگرايي و کيفيت خدمات (مطالعه موردي: بانک کشاورزي)

87.6.30

دکتر بهرام رنجبريان دكتر آرش شاهين

جعفر طيبي نيا

 
 
 
 
 

 

 

 

 

پایان نامه های دانشگاه شریف

 

  

عنوان  

تاريخ دفاع 

دانشجو 

1 

بخش بندي نفعي بر اساس ابعاد كيفيت خدمت در صنعت بانكداري در ايران
1388ارجمندي، فرامرز

2 اندازه گيري ميزان آمادگي يك بانك براي هوشمندي كسب و كار 1387

 

علي اكبريان، امين

 

3  بررسي اثربخشي استراتژي هاي ارتباطي و ترويجي به كار گرفته شده در سرويسهاي مالي

1390

ساده، فرهاد

 4 مطالعه و ارائه پيشنهاد توسعه سبد خدمات الكترونيكي وب سايت بانك صنعت و معدن

1386

كياني‌پور، كيومرث

 5 كاربرد داده كاوي در مديريت ارتباط با مشتري

1387

مومني، حميد رضا

 6
طراحي مدل سنجش رضايت مشتري در بانك صنعت و معدن

1386

اخلاصي، امير

 7 شناسايي روش‌هاي بالابردن ارزش‌آفريني بلندمدت مشتري براي سازمان، به كمك مفاهيم هوش تجاري

1387

افشاري، هادي

 8

به دست آوردن مزاياي رقابتي مديريت الكترونيك ارتباط با مشتري در بانك ها و موسسات مالي و اعتباري

1390

شهباز كشوري، رزيتا

 9
طراحي مدل سنجش رضايت مشتري دربانك صنعت و معدن

1386اخلاصي، امير
10 
اندازه گيري ميزان آمادگي يك بانك براي هوشمندي كسب و كار
1387علي اكبريان، امين
 
 
 

 

 

 

پایان نامه های دانشگاه الزهرا


 

عنوان 

تاریخ دفاع 

دانشجو 

    1 

آزمون مدل قضاوت در مورد برند براي تعيين اثرات ابعاد برند برروي قضاوت مشتريان خدمات بانکداري( بانک سينا)

 

    1390 

 ابراری ، عارفه 

    2 

 

ادراک مشتريان از امنيت و اعتماد در سيستم هاي پرداخت الکترونيکي (مورد کاري:بانک صادرات شهر تهران

 

    1390 


مهرانفر ،فائزه 

 

    3 

 

ارائه مدل مفهومي از تاثير سرمايه گذاريهاي فناوري اطلاعات بر رضايت مشتري مطالعه موردي :بانک ملت 


    1389 

رسولی ، بهتاج 

    4 

 

ارزيابي تاثير امکانات فيزيکي ومکان (از آميخته بازاريابي خدمات) بررضايت مشتريان درصنعت بانکداري، مورد: بانک پارسيان 


    1388 

سجادی ، سحر 

    5 

 

ارزيابي تاثير تبليغات راديو و تلويزيوني بانک صادرات ايران براساس مدل سلسله مراتبي تاثيرات(موردپزوهي:تبليغات باشگاه تجاري سپهر ايرانيان) 


    1389 

یحیی پور ، رویا 

6 

 

ارزيابي وبگاه هاي بانک هاي دولتي و خصوصي ايران : رويکرد تحليل پيوند 

    1389 

محمدی ، مرضیه 

    7 

بانکداري الکترونيکي و ترجيحات مشتريان (مطالعه موردي بانک اقتصاد نوين )

    1388 

مهربانی ، ساناز 

8 

بررسي تاثير پيوندهاي رابطه مند بر وفاداري مشتريان کليدي بانک ملت در شهر تهران 

1385

غفوری ، منیره سادات

9 

بررسي تاثير تبليغات بازرگاني بانک صادرات ايران برافتتاح حساب هاي قرض الحسنه و جذب مشتريان درآن بانک

1387

عامری ، اکرم 

10

بررسي رابطه بين بازارگرايي با نوآوري و عملکرد سازماني در بانک هاي منتخب

1387

تبرایی نظری ، شبنم 

11

بررسي رفتار مشتريان در استفاده از ابزارهاي بانکداري الکترونيک با رويکرد داده کاوي مورد کاوي : يک بانک خصوصي

1388

امیری ، فهیمه 

12

بررسي عوامل اصلي ايجاد و افزايش اعتماد در بين مشتريان کليدي سيستم بانکي مورد پژوهشي:مشتريان کليدي بانک کار آفرين

1384

روانبد ، فریبا 

13

بررسي عوامل موثر برشکل گيري تيليغات افواهي مثبت در صنعت بانکداري ايران (مطالعه موردي:بانک اقتصاد نوين)

1389

نظر الهویی ، مهری 

14

بررسي عوامل موفقيت پرداخت از طريق تلفن همراه از ديدگاه مشتريان بانک پارسيان

1388

 

قربانی ، مرضیه

15

بررسي کيفيت خدمات در صنعت بانکداري خصوصي (مورد پژوهشي:بانک سامان)

1385

 

کرمی ، پریسا 

16

بررسي همبستگي رضايت شغلي و تعهد عاطفي متصديان امور بانکي با باور مشتريان به سودمندي رابطه اي: مطالعه موردي بانک سامان

1387

انوار ، زهره 

17

تعيين اثرات تصوير ذهني مشتريان از برند برون خط بر استفاده آنان از برند برون خط و بر خط در خدمات بانکداري(مورد پژوهي بانک ملت)

1390

محمودانی ، آرزو

18

توسعه و تبيين مدل ارزيابي يکپارچگي ارتباطات بازاريابي از ديدگاه کارکنان و مشتريان نظام بانکي (مورد پژوهي:بانک ملت)

1390


محمدی ، محبوبه 

19

سود آوري بانک ها و مخارج تبليغات: مطالعه موردي بانک سپه ايران

1389


سلطانی نصر ، مینا 

20

شناسايي عوامل موثر بر پذيرش خدمات بانکداري اينترنتي توسط مشتريان (بانک سامان)

1387


بانی ، بهناز 

21

شناسايي عوامل موثر بر تصميم خريد کارت اعتباري بانک صادرات ايران توسط مشتريان و دستگاه پايانه فروش آن بانک توسط مديران فروشگاهها در استان تهران

1386


ملکی ، رزیتا 

22

شناسايي عوامل موثر براعتماد دربانکداري الکترونيک مشتريان بانک صادرات شهرهاي تهران وبوشهر

1387

ملاح شاکر، مريم

23

عوامل ارزش آفرين در بانکداري اينترنتي(مورد پژوهي بانک صادرات ايران) 

1388

جانفرسا ،فاطمه

24

 

کاربرد داده کاري در مديريت ارتباط با مشتري (مورد کاري بانک ملي) 


1390

سیف ، بهاره

 
 
 
 
 

کاربران ویژه

حامیان برتر