اولويتهاي پژوهشي

 

 

بانک اقتصاد نوين


 

 

بانک آینده


 

  

بانک انصار


 

بانک ايران زمين


 

بانک پاسارگاد


  

بانک پارسيان


 

 پست بانک


  

بانک تجارت


 

 شناسایی و سنجش جذابیت بازار کسب و کارهای مالی

شناسایی بازارهای بالقوه سودآور و جذاب و تدوین برنامه بازاریابی هر یک از آنها

تحلیل پتانسیل مناطق، برنامه ریزی کانالهای توزیع خدمات و تهیه سند آمایش شعب

اندازه گیری بهره وری کلی و جزیی عوامل تولید خدمت در شبکه توزیع بانک تجارت

تدوین استراتژی های بازاریابی بر اساس استراتژی رقابتی بانک

بررسی ظرفیتها و پتانسیل های پولی و اقتصادی استانها به منظور افزایش سهم بازار

طراحی نظام ارتباطات یکپارچه بازاریابی برای بانک تجارت (IMC)

طراحی و استقرار نظام بهره ور اقدامات ترفیعی در بانک (شامل تبلیغات، فروش حضوری و ...)

انجام مطالعات تطبیقی و تعیین محصولات و خدمات نوین بانکی متناسب با بانکداری اسلامی


  

بانک توسعه تعاون


  

بانک توسعه صادرات


  

بانک حکمت ايرانيان


 

 

بانک خاورمیانه


 

 بانک دي


  

بانک رفاه


  

بانک سامان


  

بانک سپه


 -طراحی خدمات محصولات بانکی بر اساس نیازها و انتظارات آتی مشتریان


- طراحی و تدوین استراتژی های تبلیغات و بازاریابی بانک سپه با نگاه به آینده


-ارائه الگوی مناسب برای تشخیص معاملات مشکوک و طراحی سامانه لازم برای این امر

طراحی الگوی تعیین اهداف سپرده های بانک سپه با استفاده از رویکرد منطق فازی و شبکه های عصبی


بخش بندی مشتریان بانک و شناسایی نیازها و انتظارات آنان به منظور سیاست گذاری برای جذب آنها


شناسایی مهارت ها و ابزارهای مورد نیاز نیروی انسانی بانک سپه برای چابک شدن و رویارویی با محیط متغیر به تفکیک واحدها
 

تدوین الگوی مناسب برای محاسبه سود و زیان واقعی مناطق و شعب

 

 بانک سرمايه


  

بانک سينا


 

 بانک شهر


  

بانک صادرات


 

بررسي سهم بازار بانك و ارائه راهکارهايي براي افزايش آن

پروژه توسعه مستمر و هوشمند کنترل هاي داخلي

پروژه روشهاي بهبود مشتري مداري در سطح شعب

پروژه پويا سازي و فعال سازي سيستم نظام پيشنهادات و مديريت دانش

شناسايي راهکارهاي افزايش درآمدهاي كارمزدي بانك از طريق بانکداري الکترونيک

پروژه تدوين فرآيند تجاري سازي خدمات نوين بانكي

تدوين برنامه استراتژيک منابع انساني

پروژه طراحي و استقرار مديريت عملكرد كاركنان با تاکيد بر نظام پرداخت مبتني بر عملکرد

روشهاي بودجه‌بندي اعتباري در عقود اسلامي با هدف افزايش درآمد بانک

بررسي روشهاي افزايش نرخ مؤثر تسهيلات اعطايي بانک

آسيب شناسي و ارائه راهکارهاي نوين در راستاي وصول و كاهش مطالبات معوق بانك

استقرار سامانه پايش برنامه راهبردي و سالانه بانك

پروژه مطالعه تطبيقي طرحهاي استاندارد سازي شعب بانک

پروژه بازمعماري و تجديد ساختار سازمان

استقرار نظام سنجش رضايت مشتريان بانك

کاربرد روشهاي هوشمندي تجاري در بانک

بررسي چشم‌اندازها و زمينه‌هاي نو براي توسعه عمليات بانک

بررسي سهم بازار بانك و ارائه راهکارهايي براي افزايش آن

  

بانک صنعت و معدن


 امكان سنجي ارائه خدمات مشاوره اي آماده سازي سازمان به منظور استقرار امضاء ديجيتال در بانك صنعت ومعدن

پيشنهاد الگو و نقشه چيدمان و جابجائي كاركنان و واحدهاي ستادي بانك با توجه به محدوديت هاي فضاي ساختمان ستادي بانك

امكان سنجي استفاده از ابزارهاي جديد تأمين مالي و تجهيز منابع بانك صنعت ومعدن با تأكيد بر تجربيات بانكهاي توسعه اي

 

 بانک کارآفرين


  

بانک کشاورزي


  

بانک گردشگري


 

 بانک مسکن


 

 بانک ملت


  

بانک ملي


 

 حوزه سازمان

تدوين استراتژي سازمانی بانک:

تدوين استراتژي سازماني

استراتژي و اهداف حوزه‌هاي كسب و كار

استراتژي فناوري اطلاعات

ارائه مدلي براي تدوين برنامه استراتژيك و برنامه عملياتي در بانك

تدوین استراتژی مدیریت ریسک، نظارت و بازرسی و مدیریت مالی:

تدوين استراتژي نظام جامع مديريت ريسك

تدوين استراتژي مديريت مالی

تدوين استراتژي نظارت و بازرسي

تحول سازماني و ارتقاء بهره‌وري:

طرح جامع بهبود سازماني و مديريت بانك

طراحي نظام جامع ارزيابي عملكرد وبهره وري واحدهاي صف و ستاد

طراحي سيستم جامع امنيتي (پدافند غيرعامل)

بازاريابي و بهبود كيفيت:

تدوين استراتژي بازاريابي بانك

تدوين استراتژي محصولات و خدمات

تدوين استراتژي ارتباط با مشتريان

استراتژي بررسي رقبا

تدوین استراتژی سرمايه انساني:

طرح جامع سرمايه انساني استقرار نظام مديريت دانش

ب) حوزه فناوري اطلاعات

توسعه توانمندی های فناوری اطلاعات:

امنيت سيستم‌هاي بانكي

استقرار سيستم هسته مركزي (Core Banking)

بررسي سيستم‌هاي تشخيص هويت بيومتريك (Biometric) قابل استفاده در بانك‌ها با زيرساخت‌هاي موجود، بويژه در ارائه خدمات غيرحضوري از طريق پايانه‌ها و سامانه‌هاي بانكي

بررسي نحوه پياده‌سازي سيستم ERP (Enterprise Resourse Planning) در سطح بانك و به منظور گردآوري تمام داده‌ها و فرآيندهاي بانك در يك سيستم واحد

 


 

 

اطلاعات ارایه شده بر اساس مستندات منتشر شده بانکها بارگذاری شده است . چنانچه اطلاعات بانکی درج نشده است ، روابط عمومی ها ، دیگر ارکان ذیربط و یا همکاران محترم آن بانک می توانند مستندات لازم را برای سایت ارسال کنند تا به نحو مقتضی منتشر گردد .


 

کاربران ویژه

حامیان برتر