اسلايدهاي آموزشي

 

 

 

عنوان اسلاید 

دانلود      

 

    1

بانک سرمايه گذاري 

    2

نقشه راه سامانه هاي نظارتي بانکها با رويکرد هوش تجاري 

    3

پديده هاي نوين در بازاريابي 

 

    4  ارتباطات فراگیر TRM
    5  مروری بر مفاهیم پول الکترونیک و پول همراه 
    6    بانکداری اختصاصی  و بخش بندی مشتریان 
    7 ساختار سرمایه 
    8      بانکداري الکترونيک ، دستاوردها ، چالش ها و افق هاي آينده 
    9 نقش و جایگاه هوش تجاری در صنعت بانکداری (بانک سامان)
   10 بررسی نگرش مشتریان به بانکداری اینترنتی 
   11 بررسی عوامل موثر در پذیرش بانکداری الکترونیک، مقایسه ایران و هند 
   12 تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر روی سودآوری بانکهای منتخب ایران 
   13 چالش های پیش روی بانکداری الکترونیک در حوزه رقابت بانکها 
   14 بازاریابی مستقیم - راهبرد ، سازماندهی 
    15 راهکارهای بهبود بازاریابی خدمات مالی 
    16 نقش استراتژی بازاریابی در همراستا سازی نظام عملیاتی بانکها 
    17 روانشناسی ارتباط با مشتریان در بازار خدمات 
    18 مکانیزمهای عملی بازاریابی حرفه ای خدمات بانکی در ایران 
    19 داستان مدیریت مالی 
    20 نقش CRM  در افزايش سهم بازار 
    21  اشتباهات نابخشودني در بازاريابي 
   22  روانشناسي ارتباط با مشتريان 
   23 اصول و راهکارهاي موضع سازي در موسسات مالي 
   24 وفاداري يا سودآوري مشتريان 
   25 مشتري گرايي منشا نوآوري در بانک 
   26 مديريت تحول در خدمات بازاريابي بانکي ايران 
   27 آسيب شناسي بازاريابي خدمات پرداخت و ارايه راهکارهاي نوين 
   28 اصول و راهبردهاي نوآوري در خدمات مالي 
   29 بخش بندي بازار در صنعت بانکداري 
   30     مهارتهاي ارتباطي در بازاريابي خدمات مالي 
31
هفت گام استراتژيک بازاريابي خدمات مالي
32

بازاريابي و برندینگ بانکداری الکترونیک 

33 ابرخصوصی در صنعت بانکداری 
34 داده کاوی و کاربرد آن در بازاریابی
35 بانکداری چابک ، استفاده از رویکرد چند کاناله 
36 مدل های کسب و کار بانکداری شرکتی 
37 بانکداری شرکتی 
38 تکنیک های بازاریابی و برندینگ خدمات بانکداری الکترونیک  

 

 

 

 

 

کاربران ویژه

حامیان برتر