مجموعه فیلم های آموزشی بانکداری


سرفصل فیلم های آموزشی بانکداری شرکتی

ارزشها و فرهنگ سازمانی بانکداری شرکتی (تجربه بانک بارکلیز )

تجربه بانک سانتاندر بانک در بخش بانکداری شرکتی

الف : معاملات بین الملل بانکداری شرکتی

ب : مدیریت دارایی بانکداری شرکتی

ج : بازار بانکداری شرکتی

د: مدیریت ریسک شرکتی

و : روان سازی جریان نقدینگی

ساختار و نحوه ی عملکرد واحد بانکداری شرکتی (گروه مالی وست پک)

بانکداری شرکتی و تولید(تجربه بانکداری شرکتی بانک بارکلیز )

مدیریت ثروت برای کسب و کارها(بانک آروست)

نرم افزار مدیریت ثروت برای مشتریان شرکتی(PNC)

میزگرد تلویزیونی در خصوص بانکداری شرکتی

سرفصل های تجربه بانکهای جهانی

گزارشی از یک روز کاری بخش معاملات بورس و سهام در آشنایی با فضای کاری این بخش در بانکBNP

گزارشی از فعالیتهای بانکداری اختصاصیCOMMAN WEALTHدر استرالیا

گزارشی از تجربه بانکCOMMAN WEALTHدر پیاده سازی برنامه حمایت از کسب و کارهای کوجک

گزارشی از عملکرد بانکDEUTSCHE BANKدر خصوص راه اندازی سالن گفتگوی اینترنتی

گزارشی از فعالیت و موفقیتING BANKدر زمینه فعالیت در رسانه های اجتماعی

گزارشی از تجربه کارکنان بانکPNCدر پیاده سازی یک برنامه انگیزشی درون سازمانی

تجربهSTANDARD CHARTEREDدر طراحی و بکارگیری نرم افزارهای بانکی

تجربه بانکCOMMAN WEALTHدر برنامه های تبدیل این بانک به یک بانک سبز

تجربه بانکRBSدر خصوص برنامه پس انداز این بانک در آسیا

تجربهOCBCدر طراحی خدمات و نحوه برخورد با مشتریان

معرفی سیستم تلر شخصی

سرفصل های تجربه مشتریان بانکهای جهانی

موسسهANZ:

الف : تدوین برنامه بازاریابی

ب : مدیریت نقدینگی

ج : پایش عملکرد

د: شروع یک کسب و کار جدید

و : روان سازی جریان نقدینگی

بارکلیز: شروع کار با بارکلیز

بارکلیز: تجربه صاحبان کسب و کار

سی تی بانک: تجربه صاحبان کسب و کار 1

سی تی بانک: تجربه صاحبان کسب و کار 2

لوید بانک انگلستان : تجربه صاحبان کسب و کار

ولز فارگو: تجربه صاحبان کسب و کار

8-BB&T: تجربه صاحبان کسب و کار

9-تجربه مشتری در عصر فناوری1

10- تجربه مشتری در عصر فناوری2

سرفصل های شعب نوین

گزارشی تصویری از فضای داخلی ، امکانات و ویژگیهای فلگ شیپ بانکCOMMAN WEALTHدر استرالیا

گزارش تصویری از طراحی فضای داخلی شعب هوشمندCITI BANKدر ژاپن

گزارش تصویری افتتاح شعبه فلگ شیپCITI BANKدر نیویورک ئو امکانات و نحوی عملکرد این شعبه

COMMAN WEALTHگزارشی از ساختمان مرکزی جدید این بانک در سال 2013

گزارشی از نحوی عملکرد و فضای متفاوت شعبه آینده نور اسلامیک بنک

گزارش تصویری از 3 نوع شعبه بانکPNC( شعب عمومی ، باجه شرکتی و باجه اختصاصی )

گزارش تصویری افتتاح شعبه فلگ شیپ بانکCHASEدر سانفرانسیسکو

گزارش تصویری از افتتاح شعبه هوشمندCITI BANKدر شانگهای

چشم انداز شکل نوین شعب در سال 2020

گزارش تصویری از طراحی و معماری و فضای داخلی بانکSTANDARD CHARTEREDبه صورت 3 بعدی

شعب بانکBNPدر سال 2016 گزارش تصویری

گزارش تصویری از آخرین شکل شعب بانکANZ

سرفصل های بانکداری الکترونیک

آینده بانکداری خود خدمتی بانکBBVA

مسائل امنیتی تکنولوژیNFC

کیف پول گوگل

RTMجایگزینی برایATM

آشنایی با نحوی افتتاح حسابPAYPALL

پرداختهای موبایل وNFC

استفاده از کدQRدر پرداخت صورتحساب

استفاده از کدQRدر دریافت پول نقد از خودپرداز

نرم افزار راهنمای دریافت تسهیلات مسکن بانک آمریکا

صندوق صوتی متصل به حساب

دستگاه تولید رمز برای بانکداری اینترنتی

بانکداری مبتنی بر شبکه های اجتماعی

بانکداری الکترونیک در آینده


 

  


 


 

 

 
ورود کاربران

حامیان پورتال