پایگاه اطلاع رسانی بازاریابی خدمات بانکی

  

در فرصت و فضای در اختیار در تلاشيم تا در قالب سایتی تخصصی موضوعات مرتبط بابازاريابي خدمات بانكی را توسعه و نشر دهیم .

باور به اهميت و جايگاه بازاريابي و مشتري مداري در نظام بانکی و علاقه و تعهد به نقش آفرینی برای ارتقا و اعتلاي آن نیروی پیش برنده ما در خلق و به روز رسانی این بستر اطلاعاتی است . اندیشه ها و تلاش های صورت گرفته در حوزه بازاریابی در سالهای اخیر نتایج درخشانی را به بار آورده است با این همه با چالشهای فراوانی نیز روبرو است . چالشهای مدیریتی ، ساختاری ، فرهنگی ، انسانی و ... موضوعاتی هستند که بازاریابی خدمات بانکی با آنها روبرو بوده است .

 سایت تخصصی بازاریابی خدمات بانکی ماموریت خود را ایجاد بسترهای دانشی و اطلاعاتی برای کمک به استقرار موثر بازاریابی در کسب و کار بانکی و مدیریت چالشهای مذکور قرار داده است امید داریم محفلي و محملي براي هم انديشي و هم انگيزي دست اندرکاران بانکی کشور در این حوزه باشد .

 

اين سایت اعضایی خواهد داشت به تعداد تمامي همكاران کارآزموده و متعهد نظام بانکی كه با به اشتراك گذاردن تجربيات و دانش خود ، پيشنهاد و انتقاد و ... اين سایت را پشتيباني و حمايت مي كنند .

یکی از اهداف اصلی این سایت ايجاد يك باور و زبان علمي و مشترك در حوزه بازاريابي و مشتري مداري در بين فعالان بانکی است كه هركدام از تخصص و دانش و تجربه اي متفاوت برخوردار اند. بخش های دیگر سایت با هدف ارایه اطلاعات کاربردی در خصوص بانکهای ایرانی و موضوعات مرتبط ، مهم و مورد استفاده تدارک دیده شده است که در کنار محور اصلی سایت ارزش آفرینی بیشتر برای مخاطبان را مد نظر دارد .

 

کاربران ویژه

حامیان برتر